VÅRA TJÄNSTER

DRIVKRAFTSANALYSER

Prospekt- baserad Drivkraftsanalys

En helt unik metod för att öka lönsamheten på dina prospekt och nya kundkontakter!

Drivkraftsanalysen identifierar de underliggande faktorer som får en potentiell kund att välja just ert företag.

Vill du slippa prata pris och kvalitet med dina kunder?

Vill du veta vad du kan göra
för att bli vald oftare?

Vill du veta hur du vinner offerter oftare?

Det är inte de rationella faktorerna som avgör hur lönsam du är på dina kunder. Det som nobelpristagare Kahneman och Thaler har visat är att det är irrationella beslutsunderlag och underliggande eller omedvetna drivkrafter som avgör köpbesluten. – Även inom B2B. Vi identifierar de faktorer och argument som driver din lönsamhet!

Vill du veta vad som avgör köpet?

Det är inte de rationella faktorerna som avgör hur lönsam du är på dina kunder. Det som nobelpristagare Kahneman och Thaler har visat är att det är irrationella beslutsunderlag och underliggande eller omedvetna drivkrafter som avgör köpbesluten. – Även inom B2B. Vi identifierar de faktorer och argument som driver din lönsamhet!

Vad får du ut av en drivkraftsanalys?

➜ Säljstrategi.
➜ Säljargument.
➜ Vad som bör lyftas fram i säljmaterial
tillsammans med pris och produktinformation.

En jämförelse görs också mot konkurrerande leverantörer så att ni vet ert erbjudandes relativa position. Vad är vi bäst på, sämst på, hur väl känner man till våra produkter och vad vi gör, hur lojala är våra kunder relativt konkurrenternas? Detta är ett ”offensivt” verktyg som skapar förståelse för hur man säljer mer till de segment som redan köper och varför man inte säljer mot vissa segment. Allt i syfte att sälja mer till ett så högt pris som möjligt.

Vi kan säljprocesser och köpprocesser. Vi samarbetar med olika certifierade undersökningsinstitut för att samla in data. Underlaget skapar en prioritetsordning för säljstrategi, säljargument och vad som bör lyftas fram i säljmaterial tillsammans med pris och produktinformation.

Associationer, föreställningar och känslor.

Hårda egenskaper
● Kvalitetskänsla
● Pålitlighet uppfyller basbehov
● Service & personal
● Sortimentsbredd
● Tillgänglighet
Mjuka egenskaper
● Status
● Rykte
● Unikhet
● Gemenskapskänsla

Vad målgruppen vill

Köpvilja X Betalningsvilja

(volympremie x prispremie)

Hur leverantören faktiskt säljer

Lojalitetsanalys

Öka lönsamheten på dina befintliga kunder — en fråga om lojalitet.

Det blir allt svårare att nå ut till nya potentiella kunder. Detta gör det ännu viktigare att utveckla lojalitet och lönsamhet i de befintliga kundrelationerna.
Vi hjälper dig att hitta vad som driver lojalitet i dina kundrelationer och som följd, det som driver lönsamhet. Insikt och vårt mål Vi har lärt oss från erfarenhet av många varumärkes- och drivkraftsanalyser att det är helt andra
faktorer som driver försäljning i befintliga kundrelationer än det är hos nya kunder.

 

Hur vi gör:
✔ Vi kan öka lönsamheten genom att identifiera vad som driver större volymer hos en kund,

✔ Vi kan öka lönsamheten genom att identifiera vad som får kunden att välja nya produkter och lönsammare premium produkter.

✔ Vi kan öka lönsamheten genom att identifiera är vad som får kunder
att rekommendera till andra

✔ Vi kan öka lönsamheten genom att identifiera vad som får kunder att göra större delar av leveransprocessen själva.

Processen med oss

Ett lojalitetsdrivande projekt börjar oftast med en första intern workshop där ledning, säljare och ordermottagare eller andra med kundkontakt deltar. Nästa steg handlar om att prata med kunder antingen face-to-face med några unikt utvalda eller ett större urval av intressanta kunder. Implementering är viktigt i dessa projekt och i denna fas involveras ledning, säljare och andra med kundkontakt igen.

Vill du veta mer? Kontakta oss för en mer information eller ett möte.
Fredrik Malm, drivkraftsanalytiker: fredrik@fmgruppen.se
Vi samarbetar med Johan Anselmsson, professor på Lunds universitet.