Våra tjänster

PROJEKTLEDNING

Prince2 och Agila metoder

Ett lyckat projekt kräver projektledning med rätt kunskap, kompetens och erfarenhet. FM Gruppen kan hjälpa dig med projektledning med allt från kortvariga mindre projekt som genomförs under några veckor, till längre projekt som löper över flera år. Vi har bred erfarenhet av tekniska projekt och IT utvecklingsprojekt. Både i offentligverksamhet och privat regi.

För att lyckas med ett projekt krävs en tydlig projektplan, med väldefinierade milstolpar och succeskriterier för projektets framdrift. Projektplanen är ett styrdokument som samlar all viktig information om projektet. Planen tas fram utifrån projektbeställningen som innehåller syftet med projektet och effektmål. Somprojektledare behöver du ha en god kommunikativ förmåga för att fungera som ledare.

Certifierade projektledare

FM Gruppens projektledare är certifierade med bland annat Prince 2 Foundation + Practitioner, samt IPMA Nivå C. Certifieringarna är ett internationellt accepterat kompetensbevis för beställare och uppdragsgivare och därför ett konkret bevis på kompetens. Läs gärna mer om dessa certifieringar bredvid.

Projektplan

FM Gruppen kan hjälpa dig med att utarbeta en projektplan för ditt projekt. Projektplanen är ett styrdokument som samlar all viktig information om projektet. Planen tas fram utifrån projektbeställningen som innehåller syftet med projektet och effektmål.

En projektplan ska kunna läsas och förstås av en utomstående person utan förkunskap om projektet, detta underlättar om det tillkommer nya medlemmar i styrgruppen eller om projektmedlemmar byts ut. Projektplanen är ett svar på hur projektbeställningen ska kunna genomföras och projektmålen levereras. Projektplanen innefattar: projektmål, omfattning, projektorganisation, tidplan och budget. FM Gruppen kan hjälpa dig med att utarbeta en projektplan.

En projektplan beskriver
➜ Projektets mål
➜  Aktiviteter för att nå målet
➜ Tidsplan
➜ Resursplan
➜ Budget
➜ Risker (Identifiering och hantering av risker)
➜ Ansvar
➜ Avgränsningar för projektets omfattning
➜ Kommunikation

PRINCE (Projects in a controlled environment) är ett registrerat varumärke som ägs av OGC och administreras av AXELOS i England.

IPMA (International Project Management Association). http://www.ipma.world/

FM Gruppen har kompetens inom asset management. Vi kan hjälpa dig med att ta fram kostnadskalkyler för investeringsprojekt, beräkna livscykelkostnader och ta fram olika
ekonomiska alternativ inför beslut eller beräkna när bästa ekonomiska tidpunkten för utskiftning av en reservdel eller komponent bör ske. Våra projektledare har certifiering från The Institute of Asset Managment

Hör av dig med dina frågor och utmaningar! Vi har hjärtat och kompetensen på rätt ställe!