OM OSS

Vårt varför

FM Gruppen bildades 2013 av en grupp konsulter och projektledare som en reaktion på att många företag inte får det väntade utfallet ur de externa projekt de köper in. Många analyser blir liggande och resulterar inte i de förbättringar de är tänkta att ge beroende på antingen egna trånga sektorer eller att analyserna ligger på en för hög nivå och inte är anpassade nog för att arbeta operativt med.

Vad vi gör

FM Gruppen hjälper företag att på ett strukturerat och säljorienterat sätt förstå och processa olika aktörers påverkan på den egna försäljningen och på så sätt bli mer lönsamma. Detta görs med hjälp av att ta reda på vilka drivkrafter i marknaden som driver försäljningen samt att redovisa hur marknad och försäljning bör arbeta för att nå största möjliga pris- och volympremium.

Höga krav

FM Gruppen sammanställer krav från både organisation och marknad/kunder och grundlägger därmed en greppbar och operativt hanterbar plan framåt för att skapa ett mer lönsamt eller konkurrenskraftigt erbjudande oavsett nivån är varumärkeserbjudande eller säljprocessnivå.

Några funderingar?  Kontakta oss